Archive | септембар 4, 2017

ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ: ИНАТОМ ПРОТИВ ЛАЖНЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ

FOTO Inatom protiv lažne tolerancijeТолеранција је појам из области друштва, културе и религије који се односи на колективну и појединачну праксу прихватања и сарадње са особама које не мисле на исти начин, нису исте вере, имају другачији политички став или се разликују по неком другом основу. Прочитај више…

Advertisements