Archive | мај 17, 2017

ПОСЛЕДИЦЕ ТРАНЗИЦИЈЕ: СИРОМАШТВО МУЧИ СРБИЈУ

imagesСрбија је земља сиромашних, осиромашених и богатих грађана. Однос ризика или стопе апсолутног сиромаштва и богатих у Србији је несразмерна, јер у друштву није изграђена “средња  класа“, односно онај део друштва који је прешао у категорију “осиромашених“,  а они су међу високо образованим у просвети, здравству, науци, међу уметницима и средњим предузетницима. Узроке треба тражити у дугом периоду транзиције и преласка из социјалистичког у капиталистичко друштво и економију, затим у процесима дезинтеграције државе и друштва, њене позиције у региону, као и у дугој међународној изолацији и санкцијама док су тињали ратови у окружењу.
Прочитај више…

Advertisements