Archive | мај 11, 2017

СРБИЈА И ВЕЛИКЕ СИЛЕ: БЕКСТВО ОД ВАЗАЛНОГ ОДНОСА

FOTO Bekstvo od vazalnog odnosaВлада Србије је независна у оној мери колико је способна да самостално одлучује о својој територији, финансијама и начину бирања власти. Србија самостално води своје финасије, али су оне условљене мерама ММФ. Будући да је “на путу ка ЕУ“, Србија мора да усваја оне законе који се у великој мери “косе“  са интересима грађана.
Прочитај више…

Advertisements