Archive | мај 4, 2017

ГЕОПОЛИТИКА: СИНДРОМ МАКЕДОНСКЕ КРИЗЕ НА БАЛКАНУ

FOTO Sindrom makedonskie krize na BalkanuАктуелна македонска криза се може посматрати из више углова. Први је везан за кризу  институција, легалности и легитимитета изборних процеса и односа грађана и јавности према изборним резултатима. Други моменат је начин на који се формира владајућа већина. Трећи угао сагледавамо из визуре страног утицаја, док је четврти уочљив искљичиво из угла опозиције и већинског мишљења видљивог преко друштвених мрежа. Пети угао кризе се може сагледати преко свих активности које предузимају актери реализације концепта “Велике Албаније“, односно заговорници меке федерализације државе на основу “Тиранске платформе“.

Прочитај више…

Advertisements