Archive | март 20, 2017

ГЕОПОЛИТИКА: КАКО (ИЗ)ЛЕЧИТИ ЕВРОПСКУ УНИЈУ?

FOTO Kako izlečiti EUЕУ се пита како даљe? Досадaшњи образaц деловања показао се као неефикасан са пуно супротстављених ставова између држава-нација и глобалног модела федерално-конфедералне заједнице чланица ЕУ. Све је израженије нејединство међу чланицама ЕУ, уз фаворизовање националних интереса и јачање моћи националних политика, пре свега Немачке, Француске и Италије. Присутне су и разлике у тумачењу спољне политике ЕУ и безбедности.
Прочитај више…

Advertisements