Archive | октобар 20, 2016

ПОЛИТИЧКА ПРОМИШЉАЊА: СРБИ МЕЂ’ (НЕ)ПРИЈАТЕЉИМА

foto-srbija-med-neprijateljimaСрби су стари балкански народ, који је “мали својом територијом и демогафијом, а велики својом историјом и значајем за европску културу и цивилизацију.Давнашњи историчар Васиљ Попов у студији Европа и Српско питање пише:“Велики народи су они који узму знатно учешће у стварању, ширењу, одржавању или одбрани културе, а варвари су они који уништавају културне тековине. Ако узмемо такво мерило за историјски значај народа, онда и бројни мали народи могу да постигну велики историјски значај. Ако узмемо ову дефиницију великог-малог народа“, онда су Срби велики народ малог демографског капацитета, али великог значаја за очување хришћанске Европе. Прочитај више…

Advertisements