Archive | фебруар 16, 2016

ИЗА КУЛИСА: НЕМА ПОЛИТИКЕ БЕЗ “ТАЈНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ“

TAJNA DIPLOMATIJAПатријарх америчке дипломатије Хенри Кисинџер често је знао да каже како је политика, као вештина могућег, саката без продорне дипломатије. За разлику од “сталне дипломатије“ која је производ новије историје, “ад хок“ дипломатија је стара колико и цивилизација. У практичној политици углавном је реч о тзв. “тајној дипломатији“. За разлику од сталне дипломатије која је омеђена протоколом, тајна дипломатија омогућује да се на било који начин дође до одређених решења.

Прочитај више…

Advertisements