Archive | јануар 25, 2016

ДРУШТВЕНИ ФЕНОМЕНИ: “ЕЈЏИЗАМ“ ТРЕСЕ СРПСКУ ПОЛИТИЧКУ СЦЕНУ

EJDŽIZAMПоред распострањеног сексизма на српској политичкој сцени све је видљивији још један социјални феномен – ејџизам. За разлику од сексизма, тј. доминације мушког пола на значајним политичким функцијама, који се полако коригује услед поштовања ЕУ правила, ејџизам је узео маха. Термин “ејџизам“ или “терор младости“ дословно подразумева дискриминацију базирану на годинама старости, односно неједнак третман или ускраћивање неког права због година старости од стране појединаца или организација.

Прочитај више…

Advertisements