Archive | јул 29, 2015

САНЏАЧКА ХРОНИКА: ПОЛИТИЧКА АВАНТУРА СУЛЕЈМАНА УГЉАНИНА

SULEJMAN UGLJANINЗаједно са Косовом и Метохијом, Рашка област је колевка Србије. Истовремено, Рашка област или Санџак је геополитичко „слепо црево” на тромеђи Србија-БиХ-Црна Гора. Повезује интересе исламског фактора из БиХ и Косова. Од почетка југословенске кризе међународни центри моћи су активирали Санџак као могући жаришни полигон, те је још на Лондонској конференцији августа 1992. године, поред Војводине и Косова и за Санџак намењена мисија ОЕБС-а, која и данас ради „из сенке” преко структура ЕУ.

Прочитај више…

Advertisements