Archive | фебруар 7, 2014

БОГАТА ДРЖАВА СИРОМШНИХ ГРАЂАНА

DIREKCIJA ZA IMOVINUСрбија је власник великог капитала и некретнина. Републичка дирекција за имовину пописала је 500.872 државне непокретности, чија је укупна вредност 646.615.831.519,89 динара или око шест милијарди евра. Када један послодавац има капитал од шест милијади евра и око 70.000 станова отвара се питање управљања државном имовином, начином располагања и коришћења и капиталисањем вредности имовине. Подаци говоре да у регистру Дирекције за имовину, закључно са 30. јануаром ове године, пописано је 17.874 стана, који су највећим делом у власништву Београда, осталих градова, општина и аутономне покрајине. Тако је свега 1.061 стан евидентиран као својина Републике.

Прочитај више…

Advertisements