Archive | јул 30, 2013

КВИЗ ПИТАЊЕ: КОГА ЗАНИМА РЕКОНСТРУКЦИЈА ВЛАДЕ?

REKONSTRUKCIJA VLADEГрађане Србије активности владе интересују само онолико колико им она омогућује пристојан живот. Грађане не интересујe, или не би требало да их интересујe, какви су међуљудски односи унутар владе, колике су политичке разлике министара и страначких првака, већ њихов заједнички рад и домаћинско трошење државног новца. Може се уочити да Србија нема развијено јавно мнење по питању рада политичара, нити озбиљну дискусију у паламенту. О раду владе грађани се информишу преко таблоизиране јавности која појачава екстремне односе унутар владе или скандале међу министрима. Скандализована јавност само подстиче агресивност  и одбојност грађана према раду министара.

Advertisements