Archive | јул 19, 2013

(НЕ)ПИСМЕНОСТ: БЕЗ РАЧУНАРА НЕ МОЖЕМО У ЕУ

PLAČ ZA RAČUNAROMДок Влада Србије хвата залет на писти европских интеграција многи се питају како ће држава која има 1,35 милиона становника „без дана школе“ или са неколико разреда осмолетке успети да примени високе ЕУ стандарде? Један од основних захтева на путу ка Европској унији јесте подизање информатичке (рачунарске) писмености. Под овим појмом подразумевамо поседовање одређеног степена знања и способности за ефикасно коришћење рачунара и технологије. Наш образовни систем информатику афирмише као наставни предмет тек од седмог разреда, што значи да се компјутерској писмености у школама деца уче тек од 13. године. Сувишно је напомињати да би у 21. веку деца требало много раније да се обучавају за рад на рачунару! Истини на вољу, малишани су предуго препуштени стихијском стицању коришћења рачунара у кућним условима, где су им компјутерске игрице и друштвене мреже основна преокупација.

Прочитај више…

Advertisements