Archive | новембар 16, 2012

ГЕОПОЛИТИКА: ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ ОПСТАНКА

Србија је деценијама у различитим облицима кризе. Све невоље српске државе стално су биле повезане са стањем у бившој Југославији. Анализе светских економских формума за Балкан, као и домаћи експертни ставови указују на дугогодишње понирање српске државе. Анализе указују да „Србија у поређењу са другим земљама никада није одскакала, ни према животном стандарду, ни према економским потенцијалима“. У Србији се готово увек пропорционално „лошије“ живело у односу на европски просек. Дакле, Србија се налази у константној кризи почев од 1980. године. Уколико нас безпоштедно буду покађали глобални економски процеси, реална перспектива за Србију се може очекивати тек средином овога века.

Прочитај више…

Advertisements